Calibration Service

หมวดหมู่: OUR SERVICE

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ตระหนักถึค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ส่งเครื่องมือมาตรวจเช็คและดำเนินการซ่อมจนเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ทางบริษัทฯ จึงขอมอบส่วนลดพิเศษ 50 % สำหรับค่าบริการสอบเทียบให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีความประสงค์ ต้องการสอบเทียบเครื่องมือหลังจากดำเนินการซ่อมแล้ว

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 5996 ครั้ง

Engine by shopup.com