Quality System Course

หมวดหมู่: OUR TRAINING
Quality System Training Course
หลักสูตร
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนวัน ค่าอบรม เอกสาร
QS-0001 ระบบการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต 2 CALL  
QS-0002 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ 2 CALL  
QS-0003 การควบคุมคุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ 2 CALL  
QS-0004 การวิเคราะห์หรือวางแผนด้วยวงจร PDCA 2 CALL  
QS-0005 ISO/IEC 17025 Requirement 1 CALL  
QS-0006   2 CALL  
QS-0007   2 CALL  
QS-0008        

หมายเหตุ
1. ราคาค่าอบรมเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้า หรือ วันที่มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
2.

 

ประวัติวิทยากร  

ดร.เขตอรัญ จันทร์สระแก้ว
Dr.Khetaran Chansrakaew
Consultancy / Teacher / Trainer

1. อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
2.

04 เมษายน 2562

ผู้ชม 7536 ครั้ง

Engine by shopup.com