เกี่ยวกับเรา

                บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 50/888, 50/889 หมู่ 2 หมู่บ้านสถาพร ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ด้วยจำนวนบุคลากรปัจจุบันทั้งหมด 50 คน ทางบริษัทฯเปิดดำเนินกิจการให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC-17025 : 2017 และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา คือหน่วยงานการรับรอง (ANAB) เลขที่การรับรอง AC-2590 TISI เลขที่การรับรอง 0365 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เน้นการส่งออกต่างประเทศ และทางบริษัทยังมีการจัดจำหน่ายสิ้นค้าประเภทเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม บริการงานซ่อม และจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร " 

VISION บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
จะเป็นผู้นำด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
MISSION

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ดำเนินธุรกิจสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสหรัฐอเมริกา ANAB เลขที่ AC-2590 TISI Thailand เลขที่การรับรอง 0365 โดยมุ่งหวังให้สามารถเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  ราคา และการส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

MOTTO
ได้มาตรฐาน ตรงเวลา พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และบริการตามความต้องการลูกค้า
Our Team


26 เมษายน 2566

ผู้ชม 10433 ครั้ง

Engine by shopup.com