ให้บริการสอบเทียบ ทั้งในและนอกสถานที่

 

Properties of Measured ICON Calibration  Service
In Lab On-Site
 ELECTRICAL SECTION      
 DC & LOW Frequency
 High Frequency
 Microwave Frequency
 Electrical Power
 High Voltage
 Temperature
 Temperature & Humidity
 PHYSICAL SECTION  
 Mass
 Dimension
 Acoustic  
 Vibration  
 Velocity  
 Pressure
 Photometry & Radiometry
 Chemical  


25 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 7566 ครั้ง

Engine by shopup.com