มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด

 
บุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 29 ปี
 Peera Samankasikam  Working Experience 
 Directing Manager  
  :  089-743-5244  
   
   
 Surapon Injumnong  Working Experience 
 Calibration Consultant  
  :  081-815-6282  
   
   
 Virat Samankasikam  Working Experience 
 General Manager  
   :  081-497-1832  
   
   
 Anupan Tochua  Working Experience 
 Calibration Laboratory Manager  
   :  086-369-0783  
   
   
   Chaowanapong Aiemketkaew  Working Experience 
 Products Sales Manager  •  PMEL Royal Thai Air Force  :  Calibration Laboratory  8 Years
   :  081-445-0861  •  UCOM  :  Calibration Laboratory  8 Years
   •  Measruretronix Ltd  :  FLUKE Calibration Product  11 Years
   
   Boonruang Srithong  Working Experience 
 Calibration Sales Manager  
   :  081-926-1582  
   
   


07 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 3577 ครั้ง

Engine by shopup.com