รายละเอียดการติดต่อ

 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด
เลขที่ 50/888, 50/889 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 (สํานักงานใหญ่)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0135546001177


Tel : (+66) 2150-6641 (Autoline), (+66) 2569-5158 Fax : (+66) 2569-5159
Email : info@p-cal.com,  pcal@p-cal.com

 

ฝ่ายขายสินค้า, ฝ่ายเซอร์วิส, ฝ่ายจัดอบรม  ติดต่อ

    คุณเชาวนพงษ์  เอี่ยมเกตุแก้ว

     02-150-6641 Ext. 401

     081-445-0861

     chaowanapong.a@p-cal.com

    คุณชนิดา วาอุทัศน์

   02-150-6641 Ext, 401

    098-270-7092

    chayatip.w@p-cal.com

 ฝ่ายขายสอบเทียบเครื่องมือวัด  ติดต่อ 

    คุณบุญเรือง  ศรีทอง

    02-150-6641 Ext. 402

    081-926-1582

     boonruang.s@p-cal.com

  

   คุณรัตดา  พุทธเสน

    02-150-6641 Ext. 402

    086-314-0355

     info@p-cal.com 

     คุณสงวนวงศ์ คนบุญ

    02-150-6641 Ext, 403

    089-775-4480

     sanguanwong.k@p-cal.com

  

     คุณมารศรี ชูกำเหนิด

     02-150-6641 Ext. 101

     098-936-8588

     marasri.s@p-cal.com 

ฝ่ายบัญชี / การเงิน  ติดต่อ

     คุณพัชรินทร์ อินยะ

     02-150-6641 Ext. 404

     

     patcharin.i@p-cal.com

    คุณกนกพร อาศัยสุข

    02-058-9878, 02-150-6641 Ext. 404

   

     kanokporn.a@p-cal.com

 

แผนที่บริษัท ( PDF Download ) / Google Map  ( Click for Full Screen )

 

แผนที่บริษัท

ดาวน์โหลด แผนที่บริษัท 

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com